COMPOSITES REVIEW

Nr 2-3/208

W numerze:

  • CIECH Sarzyna wdraża innowacyjną technologię
  • Nanorurki węglowe w produkcji kompozytów
  • Przełomowa innowacja BMW
  • Potencjał CNT dla przemysłu kompozytowego
  • Epoksydy dla branży kompozytów - przegląd nowości produktowych
POLYMER PROSPERITY
My image