Czym zajmuje się geodeta?

A więc kim jest geodeta? To osoba, która zajmuje się geodezją, która pozwala ustalić wielkość kształtu danego terenu, ziemi i określić położenie punktu na jej powierzchni.

Czym zajmuje się geodeta?

Geodeta zajmuje się z reguły pomiarami działek oraz gruntów. Pracę wykonuje na różnego rodzaju działkach budowlanych, jak i na autostradach.

Jak zostać geodetą?

Pierwszym krokiem, w którym tym kierunku możesz zacząć edukację to należy ukończyć technikum geodezyjne. W ten sposób mamy szybsze wejście na rynek pracy. Ukończenie szkoły średniej już pozwala zostać asystentem geodety, które pozwala na zdobycie doświadczenia. Kolejna droga, aby zostać geodetą to ukończenie szkoły średniej, zdanie matury i pójść na studia na kierunku geodezja. Oczywiście zdanie matury to pierwszy ważny element do dostania się na studia, kolejnym krokiem należy na świadectwie maturalnym wykazywać świetne oceny z trzech kluczowych przedmiotów takich jak: matematyka, geografia i fizyka, gdzie materiał należy zaliczyć na poziomie rozszerzonym.

Jak możemy zdobyć uprawnienia geodety?

Z pewnością zaraz po technikum czy zdanych studiach nie otrzymamy uprawnień geodety. Pierwszym krokiem, który pomoże zdobyć uprawnienia geodety, należy odbyć praktyki, które trwają  3 lata po studiach, a po technikum trwają 6 lat. Więcej o uprawnieniach geodety i ich zdobyciu znajdziemy na https://pracowity.pl/.

Jakie należy złożyć dokumenty, aby zdobyć uprawnienia geodety?

Wszystkie dokumenty składamy do Komisji Kwalifikacyjnej ds. Uprawnień Zawodowych Geodezji i Kartografii. Należy złożyć dokumenty z opisem praktyk zawodowych, wykaz prac z praktyk i zaświadczenie o niekaralności. Następnie czeka was zdanie egzaminu ustnego i pisemnego, gdzie wcześniej należy uiścić opłatę w wysokości 500 złotych. Gdy uzyskasz pozytywny wynik z egzaminu, otrzymasz uprawnienia do wykonywania zawodu jako geodeta.

Ile zarabia geodeta?

Wszystko zależy od doświadczenia zawodowego. Wszystko zależy czy pracujemy u kogoś czy na własnej działalności z własnymi zleceniami. Średnio zarobki miesięczne wynoszą około 4 tysięcy, gdy pracujemy u pracodawcy, oczywiście własna działalność i własne zlecenia zarobki mogą się zwiększyć.

Pracę geodety możesz podjąć w urzędzie, w firmach geodezyjnych czy również na budowach, na których można wykonywać pomiary gruntu.  Pamiętaj dobry geodeta to ten, który wykonuje swój zawód z pasją nie z przymusu. Dobry geodeta powinien być skupiony, odpowiedzialny,  cierpliwy, który wykazuje się świetną znajomością matematyki.