Podstawy bezpieczeństwa na placu budowy

Bezpieczeństwo w pracach budowlanych jest niezbędne dla ochrony pracowników i jak najlepszego wykonania prac. Jak wszyscy wiemy, plac budowy to bardzo niebezpieczne miejsce i musimy podjąć niezbędne środki zapobiegawcze, aby uniknąć wypadków, które w skrajnych przypadkach mogą być nawet śmiertelne.

W niektórych krajach istnieją dokładne przepisy i specyfikacje bezpieczeństwa, których muszą przestrzegać wszystkie prace budowlane. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ogólnego przeglądu głównych środków bezpieczeństwa, które muszą być stosowane na placu budowy.

Bezpieczne i zdrowe warunki pracy nie są kwestią przypadku, dlatego wykonawcy lub pracodawcy muszą opracować politykę bezpieczeństwa, która określi standardy bezpieczeństwa i higieny pracy dla bezpiecznej i wydajnej pracy. Polityka ta powinna jasno określać standardy, jak również kary za nieprzestrzeganie polityki lub przepisów.

Ochrona osobista

Wszyscy pracownicy pracujący przy robotach budowlanych oraz osoby odwiedzające muszą nosić podstawowe wyposażenie składające się z: kasku, butów, gogli i rękawice. Stosowanie tego wyposażenia jest obowiązkowe, ponieważ ma ono na celu ochronę przed uszkodzeniami lub urazami, które mogą powstać podczas procesów budowlanych. W przypadku, gdy pracownik nie spełnia zamówionych wymagań dotyczących wyposażenia i ochrony osobistej, należy odmówić mu dostępu i wstępu na teren budowy do czasu spełnienia tych wymagań. Niestosowanie podstaw BHP może skutkować śmiertelnymi wypadkami, tak jak to miało miejsce w Sosnowcu, gdzie zginął robotnik.

Posługiwanie się narzędziami i sprzętem

Obsługa narzędzi i sprzętu jest również środkiem bezpieczeństwa, który powinien być jasno określony, wszystkie narzędzia powinny być zawsze noszone na pasie narzędziowym i nigdy w kieszeniach, ponieważ może to spowodować obrażenia w przypadku upadku. Zawsze staraj się używać narzędzi i sprzętu w dobrym stanie, nie jest wskazane używanie narzędzi w złym stanie, ponieważ może to być przyczyną urazów i wypadków.

Rusztowania i znaki

Rusztowanie musi być wystarczająco mocne, aby utrzymać ciężar pracowników i ich narzędzi, wszystkie elementy muszą być zakotwiczone i zamocowane, a rusztowanie musi być wyposażone w poręcze i stopki. Rusztowania mogą być używane wyłącznie podczas wykonywania prac i muszą zostać usunięte po ich zakończeniu.

W przypadku tablic i ogłoszeń muszą być one umieszczone przy wejściu na teren budowy i muszą zawierać wszystkie wewnętrzne przepisy. W przypadku prac takich jak wykopy, teren musi być odgrodzony i muszą być na nim umieszczone odpowiednie znaki i ogłoszenia.